Австралия

< Назад

 Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

Към момента функциите по посредничество при международно осиновяване в Австралия се осъществяват от щатските и териториални централни органи.

 1. Компетентният щатски или териториален централен орган изпраща на Национална асоциация „Семейство“ досието на кандидат-осиновителите с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към компетентния щатски/териториален централен орган. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция. След като се увери, че предложението съответства на годността и подходящността на кандидатите, компетентният щатски/териториален централен орган го свежда до тяхното знание. В случай, че предложението не съответства на профила на кандидат-осиновителите, централният орган връща документацията в изпращащата държава и не предоставя информацията на кандидатите.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, съответният щатски/териториален орган по местожителство на кандидат-осиновителите в Австралия трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на разрешение за влизане на осиновеното дете в Австралия. Осиновителите имат право да изберат между две опции: да кандидатстват за български международен паспорт и австралийска виза за детето си или да кандидатстват за австралийско гражданство и австралийски паспорт. В случай, че осиновителите изберат първата опция, те депозират молба за осиновителна виза до регионален офис на Департамента по имиграция и гражданство, който препраща документацията за обработка към регионалния офис на Департамента, компетентен за съответната изпращаща държава. Кандидатите също така биха могли да изпратят молбата си за осиновителна виза директно към обработващия офис на Департамента по гражданство и имиграция. След получаване на молбата за осиновителна виза детето следва да премине през задължителен медицински преглед за проверка дали детето отговаря на изискванията по отношение на здравословното състояние, въведени от Австралия. Оторизираната от Австралийското правителство клиника в България за извършване на медицинските прегледи за имиграционни цели е Клиника „Вита“ в гр. София. Сред задължителните изследвания, на които следва да се подложат осиновените деца са: общ медицински преглед, рентгенография на гръден кош (в случай, че детето е навършило 11-годишна възраст), тест за ХИВ/СПИН, тест за Хепатит Б, както и други възможни тестове, изискани от медицинския служител. Единственото състояние, което не може да бъде пренебрегнато е наличието на активна туберкулоза при осиновяваното дете, тъй като туберкулозата понастоящем е единственото заболяване, посочено от Департамента по здраве и пълнолетие като публичен риск за здравето за целите на миграцията и единственият посочен в Наредбите за миграцията от 1994 г. За да могат кандидатстват за австралийско гражданство и съответно австралийски паспорт, детето е предвидено задължителното условие единият или и двамата осиновители да са австралийски граждани и компетентният орган в изпращащата държава да е издал удостоверение по чл. 23 от Хагската конвенция, а осиновяването е било признато в Австралия. Тъй като в България няма посолство/консулство на Австралия, компетентният орган, който следва да вземе решение с оглед издаването на осиновителна виза/австралийско гражданство е съответно Австралийско посолство в Берлин, Германия или Австралийско посолство в Атина, Гърция.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

Специфични изисквания с оглед документите за вписване в регистъра, изготвяни за кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Австралия:

 

 1. Разрешение за осиновяване – издава се под формата на одобрение за осиновяване от съответния щатски/териториален централен орган;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителите не са лишени от родителски права – издава се от съответния щатски/териториален централен орган;
 3. Социален доклад – изготвя се от оторизиран социален работник/психолог към съответния щатски/териториален централен орган;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентен отново е оторизиран социален работник/психолог към съответния щатски/териториален централен орган;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина;  
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – издава се под формата на национално полицейско удостоверение от Австралийската федерална полиция;
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители) – издава се под формата на извлечение от брачния регистър, воден в съответния щат/територия на Австралия;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

 

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в австралийското законодателство:

Основните изисквания по отношение на кандидат-осиновителите са сходни в отделните щати и територии. Задължително условие във всеки щат/територия е кандидат-осиновителите да имат своето обичайно местопребиваване в съответния щат/територия. Предвиждат се и специфики, както следва:

 

За щата Нов Южен Уелс: Задължително изискване е двойките да са живели заедно в продължение на най-малко 2 години. Самостоятелни кандидат-осиновители също могат да кандидатстват. Не се разрешава на бременна кандидат-осиновителка да кандидатства, а ако забременее по време на процеса, кандидатурата следва да се «замрази» до финализиране на бременността. Желаещите да осиновят дете следва да са навършили възрастта от 21 години и да са най-малко с 18 години по-възрастни от осиновяваното от тях дете. В случай, че осиновяващите вече имат едно дете в семейството се очаква да изминат най-малко 10 месеца преди да кандидатстват за осиновяване на следващо дете.

 

За щата Виктория: Двойките, следва да са живели заедно най-малко 2 години. На самостоятелни кандидат-осиновители може да бъде разрешено да кандидатстват при наличие на специални обстоятелства. Възрастовите изисквания за осиновяващите, пребиваващи в щата Виктория, са премахнати с изменението на законодателството през 1998 г., но е уточнено, че тяхната възраст и здравословно състояние трябва да са подходящи и да притежават капацитет да отгледат осиновеното дете до неговата независимост, както и се вземат предвид евентуалните ограничения по отношение на възрастта на кандидатите, прилагани от изпращащата държава. Когато в семейството на осиновяващите вече има дете, щата Виктория изисква между децата да има най-малко 2 години разлика във възрастта.

 

За щата Куинсленд: Задължително изискване е двойките да са живели заедно в продължение на най-малко 2 години. Допълнителни изисквания са поне единият от двамата да е австралийски гражданин и кандидат-осиновителката да не е бременна към момента на депозиране на молбата. Самостоятелни кандидат-осиновители също могат да кандидатстват. Желаещите да осиновят дете следва да са навършили възрастта от 21 години, като кандидат-осиновителите от мъжки пол трябва да са най-малко с 18 години по-възрастни от осиновяваното от тях дете, а кандидат-осиновителите от женски пол най-малко с 16 години по-възрастни от осиновяваното от тях дете, освен ако детето не е със специални нужди. Когато кандидат-осиновителите вече имат дете е задължително това дете да е навършило възрастта от 12 месеца преди да се депозира молба за осиновяване, както и не се допуска кандидатите да стартират нова осиновителна процедура преди да са изминали 12 месеца от настаняването на предходното дете в дома им.

 

За щата Западна Австралия: За двойките от Западна Австралия, желаещи да осиновят дете, е задължително да са живели заедно най-малко в продължение на 3 години. Самостоятелни кандидати също могат да получат разрешение да осиновят дете. В случаите на семейна двойка, поне единият от кандидатите трябва да е австралийски гражданин. Не се допуска настаняването на дете в семейството в случай, че кандидат-осиновителката е бременна. Кандидат-осиновителите трябва да са навършили минималната възраст от 18 години. Предвидена е максимална възрастова разлика: в случай на първо кандидатстване за осиновяване, по-младият от кандидат-осиновителите не трябва да е с повече от 45 години по-възрастен от осиновяваното дете, а по-възрастният кандидат с не повече от 50 години. При следващо кандидатстване за осиновяване максимално допустимата възрастова разлика е съответно 50 и 55 години. При кандидатстване от самостоятелни осиновители, максимално допустимата възрастова разлика с осиновеното дете при първо кандидатстване е 45 години, а при следващо 50 години. При наличие на дете в семейството на осиновяващите, осиновяваното дете трябва да е най-малкото в семейството и между него и предходното по възраст дете в дома на кандидатите трябва да има разлика във възрастта от най-малко 12 месеца, както и да са изминали най-малко 2 години от появата на последното дете в семейството.

 

За щата Южна Австралия: В щата Южна Австралия също е позволено както на семейни, така и на двойки в съжителство да кандидатстват за съвместното осиновяване на дете. Поне единият от кандидатите трябва да е австралийски гражданин. Двойките следва да са живели заедно в продължение на най-малко 3 години. Самостоятелни кандидат-осиновители могат да кандидатстват, но до настаняване на дете се стига при наличие на специални обстоятелства. Не е предвидена минимална и максимална възраст за осиновяващите, пребиваващи в щата Южна Австралия, но техният капацитет да отглеждат осиновеното дете се преценява от компетентните органи. Когато в семейството на осиновяващите вече има дете, щата Южна Австралия изисква децата, които вече са в семейството да са били част от него в продължение на най-малко 12 месеца, а нови деца да не се осиновяват преди да са изминали 2 години от последното настаняване.

 

За щата Тасмания: Всеки кандидат-осиновител следва да има обичайно местопребиваване на територията на щата Тасмания и австралийско гражданство, а когато кандидатства двойка, поне единият от кандидатите трябва да е австралийски гражданин. Двойките следва да са живели заедно най-малко 3 години. Кандидат-осиновителката следва да не е бременна към момента на осиновяването. На самостоятелни кандидат-осиновители може да бъде разрешено да кандидатстват при наличие на специални обстоятелства. Единственото ограничение във връзка с възрастта на кандидат-осиновителите е изискването за минимална възрастова разлика с осиновяваното дете, която не може да е по-малка от 18 години. Когато в семейството на осиновяващите вече има дете, щата Тасмания изисква между децата да има най-малко 2 години разлика във възрастта, а осиновеното дете да е най-малкото в семейството.

 

За Австралийската столична територия: Кандидат-осиновителите следва да имат своето обичайно местопребиваване в Австралийската столична територия и поне един от тях да е австралийски гражданин. Двойките трябва да са живели заедно най-малко в продължение на 3 години. Кандидат –осиновителката следва да не е бременна. Бременност, възникнала по време на осиновителния процес, води до неговото прекратяване. Подновяване на кандидатурата се допуска най-рано 18 месеца след раждането. Независимо, че няма законово предвиждане, департаментът, изпълняващ функциите на централен орган по Хагската конвенция е наложил в своята практика изискването кандидат-осиновителите, депозиращи молба за осиновяване за първи път, да са навършили минималната възраст от 25 години. Не са предвидени други ограничения във връзка с възрастта. Кандидатите, желаещи да осиновят отново, следва да депозират молба за следващо осиновяване най-малко 12 месеца след настаняване на предходното дете в семейството и между децата да има възрастова разлика от най-малко 2 години.

 

За Северната територия: Поне един от кандидатите трябва да е австралийски гражданин. Право да кандидатстват за осиновяване на дете имат семейни двойки, като изискването е кандидатите да са били женени в продължение на най-малко 2 години. Независимо, че не фигурира като законово ограничение, кандидатурата се изтегля в случай на бременност. На самостоятелни кандидат-осиновители се разрешава да осиновят при наличие на специални обстоятелства. По отношение на възрастта са въведени следните ограничения: кандидатите следва да са навършили минималната възраст от 25 години и да са най-малко 25 години по-възрастни от осиновяваното дете. В случаите, когато осиновеното дете се явява първо и единствено до момента, възрастовата разлика между него и осиновяващите не следва да е по-голяма от 40 години. Когато кандидат-осиновителите имат опит в грижата за деца, тогава максимално допустимата възрастова разлика е 45 години. Възможно е да се допускат изключения при наличие на специални основания и по преценка на компетентните органи. Съгласно изискванията в Северната територия кандидатите не следва да добавят нови деца към семейството преди да са изминали 2 години от последното настаняване.