Исландия

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

Кандидат-осиновителите от Исландия следва да ползват задължителното посредничество на акредитирана исландска организация. Допустими са изключения в редки случаи, предимно на осиновявания между роднини, при които процедурата се опосредява от централния орган или друг оправомощен от него орган.

 1. Акредитираната организация изпраща на Национална асоциация "Семейство" досието с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция. След като се запознаят с информацията за детето, кандидатите провеждат консултация с педиатър, който ги информира подробно за състоянието на детето и за това какво би могло да се очаква в бъдеще. Кандидат-осиновителите също така се срещат и с друго семейство, което вече е осиновило от същата държава, за да обменят опит относно спецификите на процедурата и особеностите на съответната държава. Последната среща на кандидатите е със специалист от акредитираната организация, който ги запознава с всички приложими практики във връзка с процедурата по осиновяване от конкретната държава.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, акредитираната организация в Исландия трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. След издаването на паспорта семейството може да отпътува заедно с детето си.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Исландия набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

 1. Разрешение за осиновяване – т.нар. „предварително одобрение за осиновяване“- издава се от Националния комисар по осиновяванията;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права – издава се от акредитираната организация в Исландия;
 3. Социален доклад – изготвя се от социален работник към Комитета за закрила на децата в района по местоживеене на кандидат-осиновителите; законодателството не предвижда стриктен срок на валидност;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентен е отново социален работник към Комитета за закрила на децата в района по местоживеене на кандидат-осиновителите;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – нарича се сертификат за съдимост (Sakavottorð) и се издава от службата на районния полицейски комисар по местоживеене на кандидат-осиновителите;
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители) – издава се от Исландската статистическа служба, отговорна за поддържане на регистрите на населението;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в исландското законодателство:

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Исландия, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина, следва да са навършили предвидената от исландското законодателство минимална възраст от 25 години. При наличие на особени обстоятелства, които се преценяват във всеки отделен случай, е допустимо да бъде позволено и на лице, навършило 20 години да кандидатства за осиновяване на дете. Не е предвидена максимална възрастова граница или задължителна възрастова разлика между осиновяващите и осиновеното дете. Колкото до семейния статус, исландското законодателство допуска да кандидатстват семейни двойки и съжителстващи от най-малко пет години хетеросексуални двойки; единият от съпрузите, в случай че осиновява дете на другия съпруг; само единият от съпрузите или съжителстващите в случай, че другият е изчезнал или психичното му здраве е такова, че не му позволява да разбере значението на осиновяването. Самостоятелно лице би могло да получи разрешение за осиновяване при наличие на специални обстоятелства, преценявани във всеки отделен случай, и само при условие, че осиновяването е в очевиден интерес на детето.