Акредитация

Национална асоциация "Семейство" осъществява своята дейност съгласно Разрешение за посредничество № 180/05.05.2020 г., издадено от българския централен орган по международни осиновявания - Министерство на правосъдието.