Акредитация

Национална асоциация "Семейство" осъществява своята дейност съгласно Разрешение за посредничество № 157/11.05.2015 г., издадено от българския централен орган по международни осиновявания - Министерство на правосъдието.