Кои сме ние

Национална асоциация "Семейство" е организация с нестопанска цел, посредничеща при международно осиновяване на деца с обичайно местопребиваване в България. Ние сме акредитирана от Българското Министерство на правосъдието организация. Сдружението е основано през 2003 г. в гр. София, България и оттогава насам дейността ни постоянно се развива и разширява. Работим като посредници за кандидат-осиновители от Австралия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Кипър, Малта, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Португалия, САЩ, Финландия и Швеция. Всички наши специалисти са добре подготвени и с необходимия опит за работа в сферата на международното осиновяване. Сред членовете на екипа ни има юристи, психолози, лекари и много други. 

Процедурата по международно осиновяване в Република България се осъществява в изпълнение на законовите разпоредби, предвидени в Семейния кодекс на Република България, Гражданско-процесуалния кодекс на Република България, Наредба № 2/24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и  прекратяване на дейността на акредитираните организации и Наредба № 3/24.10.2014 г. за условията и реда за воденето на регистрите при международно осиновяване и даването на съгласие от министъра на правосъдието и Правилника за дейността на Съвета по международно осиновяване, обн. ДВ бр. 91 от 04.11.2014 г.

Национална асоциация "Семейство" осъществява своята дейност съгласно разрешение за посредничество № 180/05.05.2020 г. при спазване на законовата уредба и утвърдените от управителния орган на сдружението етични принципи и правила на поведение при посредничеството при международно осиновяване, задължителни за членовете и лицата, работещи в асоциацията.

 

Няколко думи от ръководството

Уважаеми дами и господа,

Ние в „Национална асоциация „Семейство“ сме изключително посветени на това да предоставяме най-ефикасната и в същото време грижовна услуга за всички кандидат-осиновители и партньорски организации, които са решили да поверят доверието си в нашите ръце. Благодаря на всички, свързани с най-благородната и добронамерена цел да бъдат намерени любящи осиновителни семейства за изоставените деца на България.

В нашата асоциация, емоционално-предизвикателния характер на осиновителния процес се оценява напълно и ние подхождаме към кандидатите по възможно най-индивидуалния и подкрепящ начин. Специалистите ни са квалифицирани и с богат опит, но най-вече винаги готови да предоставят кураж, подкрепа и да протегнат ръка за помощ. Тук правим всичко по силите си на всички Ваши въпроси да бъдат предоставени своевременни отговори, с акуратна, актуална и достоверна информация. За нас всеки кандидат и всяко дете са уникални и специални, ето защо нашите усилия винаги са насочени към превръщането на осиновяването във възможно най-лесен, приятен и отблагодаряващ се процес.

Изключително много се стараем постоянно да демонстрираме професионализъм в нашата дработа и да изграждаме стабилни и откровени отношения, както с българските, така и с чуждестранните компетентни органи. Поддържането на дух на разбирателство и съдействие с всички наши партньорски организации също е наш основен приоритет, тъй като той е от изключително значение за нашето посвещение да поддържаме отлични резултати и да получаваме позитивните отзиви от осиновителите, на които се радваме вече много години.

Решени сме да продължим да помагаме на нуждаещите се деца както чрез процеса на осиновяването, така и чрез дарения в институции. Персоналът на НА„Семейство“, както и аз самата, притежаваме непресъхваща страст към това, с което се занимаваме, която ни помага да се справим със затрудненията, независимо от всичко. В бъдеще се надяваме да сме още по-успешни в нашето удовлетворяващо призвание и да сбъднем амбицията си да няма повече лишени или изоставени деца.

Вярвам, че ще продължим да се радваме на подкрепата и посвещението на всички наши партньори и че заедно ще работим усърдно, за да предоставим на изоставените български деца възможността да изпитат обичта и топлината, които всяко дете заслужава.

 

Анжела Кръстева,
Председател