Малта

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

 1. Партньорската организация изпраща на Национална асоциация „Семейство“ в изискуемата от закона форма документите, необходими за регистрация;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация, която от своя страна ги предоставя на кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, централният орган на Малта трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт и разрешение за влизане с осиновеното дете на територията на Малта. Съгласието осиновеното дете да влезе и пребивава постоянно на територията на Малта се издава от централния орган. Налице са специфични изисквания преди това съгласие да може да бъде дадено. Отделът за регулиране на общественото здраве при Министерството на социалната политика на Малта изисква за всяко осиновено дете да бъде подготвен подробен медицински доклад, който да бъде придружен от снимков или видеоматериал, резултати от актуални кръвни изследвания за хепатит Б, хепатит С и ХИВ I & II, информация за лабораторните методи, използвани за провеждане на изискуемите изследвания и копие от действащия лиценз на лабораторията, провела изследванията. След представяне на медицинския доклад и информацията за детето и в случай, че детето не боледува от ХИВ, което е абсолютна пречка да бъде допуснато да влезе и пребивава в Малта, документът за разрешение се издава и осиновяващите могат да влязат в страната, заедно с осиновеното от тях дете.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 Специфични изисквания с оглед документите за вписване в регистъра, изготвяни за кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Малта:

 1. Разрешение за осиновяване – издава се под формата на удостоверение за годност и съответност на кандидат-осиновителите от директора на централния орган на Малта;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителите не са лишени от родителски права – издава се под формата на удостоверение от централния орган на Малта;
 3. Социален доклад – изготвя се от компетентен социален работник към акредитирана организация;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентен да издаде този документ отново е социален работник към акредитирана организация;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – издава се под формата на удостоверение за деяния от Службата за криминални досиета в Главна дирекция на полицията във Флориана;
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители) – издава се под формата на извлечение от регистъра на населението;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в малтийското законодателство:

Съгласно малтийското законодателство право да кандидатстват за осиновяване имат лица, навършили минимална възраст от 28 години. Не е предвидена максимална възраст за кандидат-осиновителите. Могат да кандидатстват както семейни двойки, така и несемейни лица. Когато кандидатите са съпрузи, те трябва задължително да живеят заедно, като възрастовите критерии се считат за спазени, при условие че са налице за единия от съпрузите. Съществува изискване за минимална и максимална възрастова разлика между осиновителя и осиновеното дете, която не трябва да е по-малка от 21 години и  не трябва да надвишава 45 години. Изключения във връзка с възрастовата разлика между кандидатите и осиновяваните деца са предвидени в случаите, когато важни причини ги налагат, например при осиновяване на деца с общ произход, когато разликата е спазена поне по отношение на едно от тях и ако се счита, че осиновяването е в най-добър интерес на децата с общ произход. Изискването за възрастова разлика с осиновяваното дете не е задължително в случаите на лице, навършило пълнолетие, което осиновява свое собствено дете.

 

Действащи партньори: Агенция Апподждж, Агенция Тама, Адопшън Опортюнитис