Обединено Кралство

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия се състои от четири историко-географски области: Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия, две от които (Англия и Уелс) са обединени в обща област.

Кандидат-осиновителите, желаещи да осиновят дете от чужбина, трябва да ползват услугите на акредитирана агенция за осиновяване, респективно социалният отдел към местното общинско самоуправление по тяхното местожителство или местния тръст за здравеопазване и здравни грижи (за Северна Ирландия).

 1. Акредитираната агенция за осиновяване, респективно социалният отдел към местното общинско самоуправление по тяхното местожителство или местния тръст за здравеопазване и здравни грижи в Северна Ирландия изпраща на Национална асоциация "Семейство" досието с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация, която от своя страна ги предоставя на кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция. Предложението за осиновяване се получава от централния орган за областта, който от своя страна го препраща към акредитираната агенция/ социалния отдел към местното общинско самоуправление (Англия и Уелс)/ общинската социална служба (Шотландия)/ местния тръст за здравна и социална грижа (Северна Ирландия), които на свой ред запознават кандидат-осиновителите с документацията. При обсъждане на предложението кандидат-осиновителите биват консултирани от съответните специалисти към акредитирания посредник с оглед преценката дали са подходящи осиновяващи за конкретното дете.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, компетентният областен централен орган в Обединеното кралство трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. След издаването на паспорта семейството може да отпътува заедно с детето си.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Обединеното кралство набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

За област Англия и  Уелс:

 1. Разрешение за осиновяване – издава се от централния орган;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права – издава се под формата на удостоверение от акредитирания посредник след извършена проверка от службата по разкриване на информация и задържане;
 3. Социален доклад – издава се от компетентен социален работник към осиновителна агенция или социалния отдел към местното общинско самоуправление;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентен да издаде документа е органът, компетентен да издаде първоначалния доклад;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – издава се под формата на удостоверение от службата по разкриване на информация и задържане (Disclosure and Barring Service – DBS);
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители) – издава се от Главната регистърна служба на Обединеното кралство под формата на извлечение от регистрите на населението;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

 

За област Шотландия:

 1. Разрешение за осиновяване – издава се от централния орган;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права – издава се под формата на удостоверение от акредитирания посредник след извършена проверка от изпълнителната агенция за разкриване на информация към шотландското правителство;
 3. Социален доклад – изготвя се от социален работник към осиновителната агенция;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени в описаните в доклада обстоятелства – компетентен да издаде документа е органът, компетентен да издаде първоначалния доклад;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – издава се под формата на удостоверение за разкриване на основна информация от изпълнителната агенция за разкриване на информация към шотландското правителство (Disclosure Scotland);
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители) – издава се от Главната регистърна служба на Обединеното кралство под формата на извлечение от регистрите на населението;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

 За област Северна Ирландия:

 1. Разрешение за осиновяване – издава се от централния орган;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права – издава се под формата на удостоверение от акредитирания посредник след извършена проверка от службата по разкриване на информация и задържане;
 3. Социален доклад – изготвя се от социален работник към местния тръст за здравна и социална грижа или от доброволческа осиновителна агенция;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентен да издаде документа е органът, компетентен да издаде първоначалния доклад;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – издава се издава се под формата на удостоверение от службата по разкриване на информация и задържане (Disclosure and Barring Service – DBS);
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители) – издава се от Главната регистърна служба на Обединеното кралство под формата на извлечение от регистрите на населението;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в законодателството на Обединеното кралство:

Областите Англия и Уелс и Шотландия имат идентични изисквания: Могат да кандидатстват за осиновяване както семейни двойки, така и самостоятелни лица. Ако е допустимо от законодателството на изпращащата държава, се позволява и на несемейни двойки или двойки, живеещи в регистрирано съжителство (включително еднополови) да кандидатстват. Минималната възраст, която следва да е навършил всеки кандидат-осиновител е 21 години. Съществува допълнително изискване кандидатите да са пребивавали на територията на Обединеното кралство най-малко една година преди депозиране на заявлението за осиновяване на дете.

Област Северна Ирландия прилага същите изисквания спрямо семейния статус и възрастта на осиновяващите с тази разлика, че в Северна Ирландия не е допустимо кандидатстването от несемейни двойки или двойки, живеещи в регистрирано съжителство (включително еднополови).