САЩ

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

 1. Американската агенция изпраща на Национална асоциация „Семейство“ досието на кандидат-осиновителите с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съвета по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация, която от своя страна ги предоставя на кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидат-осиновителите се съгласят да осиновят детето, те подписват необходимите документи, изготвени от НАС обикновено още докато са в България. Член на нашият екип след това посещава Посолството на САЩ в София за предварително виза интервю. Представят се необходимите документи, доказващи, че осиновяването отговаря на всички изисквания на Хагската конвенция. След това от Посолството се издава удостоверение за съгласие за продължаване на процедурата ("писмо по чл. 5").  След това ние ще представим документите в Министерство на правосъдието с оглед издаване на окончателно съгласие от министъра на правосъдието.
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. Съгласно американските визови изисквания, осиновеното дете също така трябва да бъде тествано за туберкулоза и прегледано от лекар, оправомощен от посолството, преди да може да получи имигрантска виза. Лекарят подготвя няколко формуляра и ги предава на осиновителите в запечатан плик, който те представят на финалното виза интервю. Осиновителите, осиновеното дете и техният представител от Национална асоциация "Семейство" посещават заедно окончателното виза интервю, където се представят всички изискуеми документи за издаване на имигрантска виза на детето. Визата се издава на следващия работен ден, след което осиновителите и детето могат да отпътуват за САЩ.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в САЩ набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

 1. Разрешение за осиновяване, издадено под формата на документ I-797C-Известие за одобрение на кандидатура за определяне на годността за осиновяване на дете от Американските служби за гражданство и имиграция;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителите не са лишени от родителски права, издаден от акредитирания посредник/социалния работник, извършил социалното проучване на кандидатите след проверка в Централните регистри за малтретиране на деца в щатите, в които са пребивавали кандидат-осиновителите от навършване на 18-годишна възраст до момента на извършване на справката;
 3. Социален доклад за кандидат-осиновителите, изготвен от от лицензиран социален работник; Когато социалният доклад е изготвен преди повече от една година, се представя и актуализиран доклад, а при невъзможност - документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства.
 4. Документи за здравословното състояние на осиновяващите, изготвени от лекар, съдържащи оценка на физическото и психическото здраве на лицата въз основа на минали и настоящи заболявания. Документите съдържат и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъдат издадени не по-рано от една година от подаване на молбата за регистрация;
 5. Свидетелства за съдимост, издадени от от Федерално бюро за разследвания, офис в Кларксбърг, Западна Вирджиния;
 6. Брачно свидетелство – издава се като справка от Регистър на населението за съответния щат или от службата на съдебния регистър;
 7. Пълномощно от кандидат-осиновителите за Асоциацията;
 8. Декларация за информираност по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.;
 9. Копия от документите за самоличност на кандидат-осиновителите;

 

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени във федералното американско законодателство:

Американските федерални закони не предвиждат ограничения относно семейния статус- могат да кандидатстват както самостоятелни кандидат-осиновители, така и семейни двойки.

Когато кандидатства несемейно лице, то трябва да е навършило 25-годишна възраст. При кандидатстване от страна на семейна двойка, поне единият от двамата трябва да е американски гражданин като за семейните двойки не се предвиждат възрастови ограничения по отношение на кандидатите. 

 

Действащи партньори: Агапе Адопшънс, Ан Оупън Доор Адопшън Ейджънси, А Лов Бионд Бордърс, СиСиЕйАй, Чилдрен'с Хаус Интернешънъл, Чилдрен ъф Ол Нейшънс, Хопскоч, Хендс Акрос Дъ Уотър, Интернешънъл Адопшън Нет, Кидс Фърст Адопшън, Лайфлайн Чилдрен'с Сървисис, Литъл Миракълс, Мадисън Адопшън Асосиейтс, Смол Уърлд Адопшънс, Сейнт Мери Интернешънъл Адопшънс, Уърлд Линкс Интернешънъл Адопшън Ейджънси.