Германия

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

 1. Немската акредитирана организация/компетентният областен централен орган изпраща досието с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация/централния орган, която от своя страна ги предоставя на кандидатите, в случай че прецени, че характеристиките на предложеното дете трябва да съответстват на годността на кандидатите и те са подходящи осиновяващи на дете с такива характеристики. Пакетът документи включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, акредитираната организация за посредничество или компетентният областен централен орган в Германия трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. След издаването на паспорта семейството може да отпътува заедно с детето си.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Германия набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

 1. Разрешение за осиновяване – издава се под формата на удостоверение от акредитираната организация за посредничество или от компетентният областен централен орган. Документът удостоверява още, че кандидат-осиновителите не са лишени от родителски права;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права – не се издава допълнителен документ, удостоверяването на нелишаването от родителски права е включено в разрешението за осиновяване;
 3. Социален доклад – изготвя се от компетентния областен централен орган или от акредитираната организация за посредничество при осиновявания от чужбина; не е ограничен със срок на валидност;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентни да издадат документа са същите органи, които изготвят първоначалния социален доклад;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от регистриран практикуващ медик (лекар), със заверка на областна лекарска камара;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – издава се от Главната прокуратура при Федералния съдебен двор, служба Централен федерален регистър;
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидати) – издава се от регионалната служба по гражданско състояние съгласно мястото на сключване на брака под формата на извлечение от брачния регистър;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в немското законодателство:

Право да осиновят имат самостоятелни кандидати, семейни двойки и кандидати, живеещи с партньор при условията на регистрирано съжителство. Предвидени са специфични условия: неомъжено/неженено лице трябва да е навършило 25-годишна възраст; лице, желаещо да осинови свое извънбрачно дете трябва да е навършило 21 години; брачните двойки осиновяват задължително съвместно. В случаите на осиновяване от съпрузи е необходимо и двамата да са навършили 25 години или поне единият съпруг да е достигнал 25 годишна възраст, а за другия е достатъчно да е навършил 21 години. Предвидени са две изключения, при което един от съпрузите може да осинови самостоятелно, а именно: когато е навършил 21 години, а другият съпруг е недееспособен и/или не е навършил 21 години или когато единият от съпрузите осиновява дете на другия; когато осиновителите вече имат деца (биологични или осиновени) е предвидено допълнително изискване: детето, което ще осиновят да е най-малкото по възраст в семейството. Това изискване не е прокламирано в нормативна разпоредба, но е силно препоръчително.